Prebudit' !

 

Zem je naším korábom, nespáľme ho !

Táto stránka je pozvaním konať slobodne. Sme v našej duši a svedomí pripravení vykonať niečo nezištne pre ochranu sveta, bez toho, aby sme sa tým komukoľvek zodpovedali ?

 

 

ROK 12 - Správa 1 - 21 december 2018 -

 

Dobrý deň !

Čo urobíme ?

V priebehu niekoľkých desaťročí sa naša Zem stala akoby dedinou. Každý sa môže dozvedieť, čo sa deje na jej druhom konci. Každý môže stretnúť obyvateľa pochádzajúceho z inej „štvrte" (krajiny, kontinentu).

Rozdiely v životnej úrovni sú často zdrojom konfliktov. Kultúrne rozdiely sú síce obohacujúce, avšak i tie bývajú zdrojom pre konflikt.

Globálne otepľovanie je pre samotnú Zem i každého z nás rovnakým nebezpečenstvom ako i my samy.Podľahnúť strachu, či zbabelosti, vie každý, nie je najlepším riešením.

Čo urobíme ?

 

 

Najbližšie stretnutie 2. februára 2019 pri správe č.2.