Prebudit' !

 

Zem je naším korábom, nespáľme ho!

Táto stránka je pozvaním konať slobodne. Sme v našej duši a svedomí pripravení vykonať niečo nezištne pre ochranu sveta, bez toho, aby sme sa tým komukoľvek zodpovedali ?

 

 

Rok 12 - Správa č. 1 - 21. december 2018.

 

Dobrý deň !

Čo urobíme ?

V priebehu niekoľkých desaťročí sa naša Zem stala akoby dedinou. Každý sa môže dozvedieť, čo sa deje na jej druhom konci.

Každý môže stretnúť obyvateľa pochádzajúceho z inej štvrte" (krajiny, kontinentu). Rozdiely v životnej úrovni sú často zdrojom konfliktov.

Kultúrne rozdiely sú síce obohacujúce, avšak i tie bývajú zdrojom pre konflikt.

Globálne otepľovanie je pre samotnú Zem i každého z nás rovnakým nebezpečenstvom ako i my samy.

Podľahnúť strachu, či zbabelosti, vie každý, nie je najlepším riešením.

Čo urobíme ?

 

 

Správa č. 2 - 2. február 2019.

 

Kapitulovať pred rozličnými problémami, ktoré sa dnes ľudstvu predkladajú, alebo čakať riešenie od druhých, by bolo najhoršie.

Avšak, rovnako ako na korábe v búrke, na otvorenom mori, každý má svoju úlohu. Sme solidárni. Nesieme všetci svoju časť zodpovednosti. Namiesto toho, aby sme sa vzdávali, musíme sa chopiť našej odvahy.

 

 

Správa č.3 - 19. marec 2019.

 

Ikeď sa zdá, že konflikty, ktorých sme vedome či nevedome súčasťou, sú neriešiteľné, a zdroje planéty sa míňajú; stále môžeme nájsť svoje vlastné zdroje, tie ktoré sú vnašom vnútri, v našej tajnej záhrade. Všetci vsebe máme nesmierne bohatstvo.

Nadišiel čas, kedy sa všetci spolu môžeme stýmto bohatstvom spojiť. Každý má prinajmenšom jeden kľúč, ktorým otvorí dvere, či nástroj, ktorým zborí múr.

Sú nás miliardy...

 

 

Najbližšie stretnutie 2. mája 2019 pri správe č.4.