Message 1 - 21.12.2018

 

Dobar dan !

Šta čemo da uradimo ?

U nekoliko decenija, naša planeta je postala kao malo naselje. Svako može da zna šta se dešava na svakom čošku naselja. Svako može sresti stanovnika koji je došao iz nekog drugog neselja, grada, zemlje ili nekog drugog kontinenta.

Razlike zivotnog nivoa su razlog konflikta. Kulturne razlike su bogatstvo ali su u isto vreme i razlog konflikta.

Grejanje planete je pretnja i opasnost i za planetu i za nas. Meotutim prepustiti se panici nije dobra solucija za uikoga.

Šta čemo da uradimo ?

 

 

Message 2 - 2.02.2019

 

Ispred mnogobrojni problema koji se postavljaju čovečanstvu danas, najgora stvar je kapitulacija, ili čekati da se problem reši sam od sebe.

Znači da kao brod na moru u velikoj oluji svako od nas ima odredenu ulogu da odigra.

Treba da smo svi soliderni, i svi imamo naš deo odgovornosti, umesto da spustimo ruke, treba da smo svi hrabri.

 

 

Message 3 - 19.03.2019.

 

Ako su neprilike u koje smo umešani i u kojima učestvujemo nam izgledaju bez izbora iako nam se planetna energija smanjila, mi bismo mogli nači rešenje u našoj mašti.

Svi mi imamo u nama neiskoriščeno bogastvo, i momenat je došao da svi mi udruženi zajedničkim naporima nademo soluciju.

Svako od nas ima ključ da otvori vrata, jedan alat da sruši zid jer nas ima miliarde...