21.12.2018

 

Dobar dan !

Šta čemo da uradimo ?

U nekoliko decenija, naša planeta je postala kao malo naselje. Svako može da zna šta se dešava na svakom čošku naselja. Svako može sresti stanovnika koji je došao iz nekog drugog neselja, grada, zemlje ili nekog drugog kontinenta.

Razlike zivotnog nivoa su razlog konflikta. Kulturne razlike su bogatstvo ali su u isto vreme i razlog konflikta.

Grejanje planete je pretnja i opasnost i za planetu i za nas. Meotutim prepustiti se panici nije dobra solucija za uikoga.

Šta čemo da uradimo ?

 

 

Message no. 2 will be available on february 2nd 2019.