Obudź się!

 

Ziemia jest naszym okrętem, nie palmy go !Ta strona internetowa jest zaproszeniem do całkowicie wolnej akcji.

Czy świadomie i w głębi duszy jesteśmy gotowi dokonać czegokolwiek dla ochrony świata bez informawania o tym kogokolwiek ?

 

 

Rok 12. - Przesłanie N°1 - 21 grudnia 2018.

 

Dzień Dobry !

Co zrobić ?

W ciągu kilku dziesięcioleci nasza planeta stała się wioską. Każdy moźe wiedzieć, co się stało na drugim jej krańću. Każdy może natknąć sie na mieszkańca przybyłego z innej «dzielnicy» (kraju, kontynentu).

Ròżnice w poziomach życia są źródłem konfliktu. Ròżnice kulturowe, ktòre wzbogacają, są również źródłem konfliktòw.

Ocieplenie klimatyczne zagraża samej planecie ziemi tak samo jak każdemu z nas, wielkie niebezpieczeństwa.

Nikt nie wątpi, źe uleganie strachowi i zniechęceniu nie jest dobrym rozwiązaniem.

Co zrobić ?

 

 

Przesłanie N° 2 - 2 luty 2019.

 

 

W różnorodności problemòw, przed ktòrymi stoi dzisiejsza ludzkość, najgorszą rzeczą byłaby kapitulacja, oczekiwanie, że rozwiązanie przyjdzie tylko od innych.

Jednakże, podobnie jak okręt na morzu w czasie burzy, każdy ma swoją rolę do odegrania.

Wszyscy jesteśmy solidarni. Wszyscy ponosimy częśč odpowiedzialności.

Zamiast rezygnacji, wszyscy będziemy nawolywać do osobistej odwagi.

 

 

Przesłanie N° 3 - 19 marzec 2019

 

 

Jeśli konflikty, w ktòre jesteśmy zamieszani lub w ktòrych uczestniczymy wydają się bez wyjścia; jeśli rezerwy naszej planety wydają się zmniejszać, możemy zmobilizować nasze własne zasoby, wewnętrzne możliwości.Każdy z nas ma w sobie nieodkryte bogactwa.

Nadeszła chwila, kiedy wszyscy razem możemy się z nimi połaczyć. Każdy posiada przynajmniej jeden klucz, ktòrym otworzy drzwi, jedno narzędzie, ktòrym obali mury.

Otòż obecnie jest nas kilka miliardów...

 

 

Spotkanie 7 maja 2018 dla przesłania 4/5.