Wakker ons !

 

De aarde is ons schip, laten we haar niet verbranden !

Deze website is een uitnodiging om in alle vrijheid te reageren.

Zijn we bereid om, in eer en geweten, een inspanning te doen, om de wereld te beschermen, zonder het aan wie dan ook te zeggen ?

 

 

Jaar 12 - Bericht 1 - 21 December 2018.

 

Hallo !

Wat gaan we doen ?

In enkele decennia is onze aarde veranderd in een dorp.Iedereen weet wat er gebeurt aan de andere kant van het dorp. Iedereen kan een inwoner ontmoeten die afkomstig is van een andere streek (land, continent,...).

Verschillende levenswijzen zijn bron van conflicten. Culturele verschillen zijn verrijkend, maar zorgen ook voor conflicten.

De opwarming van de aarde bedreigt de planeet zelf, zodat ook ieder van ons in groot gevaar is. Verkrampen van angst, of ons laten ontmoedigen, dat is niet de goede oplossing.

Wat gaan we doen ?

 

 

Bericht 2 - 2 Februari 2019.

 

 

Met de vele problemen waarmee de mensheid nu geconfronteerd wordt, zou het ergste zijn om zich over te geven.

Of te wachten tot anderen met een oplossing komen. Zoals op een schip in de storm, in volle zee, heeft ieder zijn rol te vervullen. We moeten allen solidair zijn.

We dragen elk onze eigen verantwoordelijkheid om door de storm te komen.

In plaats van in een hoekje te kruipen, moeten we allen een beroep doen op onze innerlijke moed.

 

 

Bericht 3 - 19 April 2019.

 

 

Als de conflicten waarin we verwikkeld zijn, of die we gadeslaan, niet opgelost kunnen worden, als de natuurlijke bronnen van onze planeet blijken te verminderen, dan kunnen we onze eigen krachten mobiliseren, de krachten uit onze geheime tuin.

We hebben allemaal binnenin onszelf ongebruikte rijkdommen. Het moment is gekomen, waarbij we allemaal samen, deze rijkdommen kunnen gebruiken. Ieder heeft op zijn minst een sleutel die een deur kan openen, een stuk gereedschap dat een muur kan inslaan.

Bovendien zijn we met miljarden...

 

 

Afspraak 2 mei 2019 voor bericht 4/5.