ξυπνήστε!

 

Η γή ειναι το διαστημόπλοιό. Να μηυ το καταστρέφουμέ̉.΄Αυτη η Ηομεπαθε επιθημή να σας καλεση, να ενεργήσετε. Αισθανθήτε ελεύθεροι, να βάλετε ενα σημάδη για τον κόσμο, συνηδητά και εγκαρδίως.

 

 

Ετος12 - Πληροφορία αρηθ. 3- 21 Δεκεμβρίου 2018.

 

Καλημέρα !

Τι θα κάνουμε ?

Eντός δεκαετηρήδων μεταμορφόθηκε η γη σε ένα χωριό.

Ο καθένας μπορέί να ζέρη, τι συνβαίνει στην άλλη γωνιά του χωριού.

Ο καθένας μπορεί να συναντήοηνέναν κάτοικο μιάς άλλης γωνιάς (κράτος, ήπηρος).

Οι διαφορές επηβίωσης οδηγούν σε διαφωνίες. Οι διάφορες κουλτούρες σημαίνουν έναν πλούτο, αλλά κι αυτοί οδηγούν σε διαφωνίες.

Мε την θέρμανση της γης είναι και η γη και εμείς σε μεγάλο κίνδυνο.

Οπως ο καθένας καταλαβαίνει, η σωστή λήση δεν είναι να υποταχθούμε οτον φοβο ή στην αποθάρηνση.

Τι θα κάνουμε ?

 

 

Τα υπόλοιπα 2 Φεβρουάριος 2019 στην σελιδα 2/5.