ξυπνήστε!

 


Η γή ειναι το διαστημόπλοιό. Να μηυ το καταστρέφουμέ̉.΄Αυτη η Ηομεπαθε επιθημή να σας καλεση, να ενεργήσετε. Αισθανθήτε ελεύθεροι, να βάλετε ενα σημάδη για τον κόσμο, συνηδητά και εγκαρδίως.

 

 

Ετος 12 - Πληροφορία αρηθ. 1 - 21 Δεκεμβρίου 2018.

 

Καλημέρα !

Τι θα κάνουμε ?

Eντός δεκαετηρήδων μεταμορφόθηκε η γη σε ένα χωριό.

Ο καθένας μπορέί να ζέρη, τι συνβαίνει στην άλλη γωνιά του χωριού.

Ο καθένας μπορεί να συναντήοηνέναν κάτοικο μιάς άλλης γωνιάς (κράτος, ήπηρος).

Οι διαφορές επηβίωσης οδηγούν σε διαφωνίες. Οι διάφορες κουλτούρες σημαίνουν έναν πλούτο, αλλά κι αυτοί οδηγούν σε διαφωνίες.

Мε την θέρμανση της γης είναι και η γη και εμείς σε μεγάλο κίνδυνο. Οπως ο καθένας καταλαβαίνει, η σωστή λήση δεν είναι να υποταχθούμε οτον φοβο ή στην αποθάρηνση.

Τι θα κάνουμε ?

 

 

Пληροφορία αρηθ. 2 - 2 Φεβρουαρίου 2019.

 

Λόγω των αναρήθμητων προβλημάτων τα οποία αντιμετοπήξη η σημερηνή ανθρωπότητα, θα ήταν το χειρότερο, να τα αναθέτουμε και να περιμένουμε να τα λύσουνε άλλοι.

Οπως σε ένα ρλοίο σε τρικυμία αναλαμβάνει ο καθένας έναν ρόλο.

Είμαστε ολοι εσωτερικά ενωμένοι. Ολοι κουβαλάμε την ίδια ευθύνη. Αντί να νοιώθουμε νικημένοι, να δείζουμε όλοι το θάρος μας.

 

 

Пληροφορία αρηθ. 3 - Στις 29 Μάρτιος  2019.

 

Αν και οι διαφωνίες στις οποίες είμαστε μπερδεμένοι ή αυτές που παρακολουθούμε μας φαίνωντε χωρίς ελπήδα ; επήσης και αν οι βάσεις έωής του πλανήτη μας φαίνωντε να τελειώνουν : παρ ' όλα αυτά μπορούμε να εξελήξουμε τις δικές μας ικανότητες, αυτές του εσωτερικού μας κήπυ.

Ολοι έχουμε ανεξερεύνητους θησαυρούς. Ηρθε ο καιρός να τους εξερευνήσουμε.

Ο καθένας έχει κληδή για την πόρτα.

 

 

Τα υπόλοιπα στις 2 Μαιου 2019, μήνυμα 4/5.