ξυπνήστε!

 

Η γή ειναι το διαστημόπλοιό. Να μηυ το καταστρέφουμέ̉.΄Αυτη η Ηομεπαθε επιθημή να σας καλεση, να ενεργήσετε. Αισθανθήτε ελεύθεροι, να βάλετε ενα σημάδη για τον κόσμο, συνηδητά και εγκαρδίως.

 

 

Ετος 12 - Πληροφορία αρηθ. 1 - 21 Δεκεμβρίου 2018.

 

Καλημέρα !

Τι θα κάνουμε ?

Eντός δεκαετηρήδων μεταμορφόθηκε η γη σε ένα χωριό.

Ο καθένας μπορέί να ζέρη, τι συνβαίνει στην άλλη γωνιά του χωριού.

Ο καθένας μπορεί να συναντήοηνέναν κάτοικο μιάς άλλης γωνιάς (κράτος, ήπηρος).

Οι διαφορές επηβίωσης οδηγούν σε διαφωνίες. Οι διάφορες κουλτούρες σημαίνουν έναν πλούτο, αλλά κι αυτοί οδηγούν σε διαφωνίες.

Мε την θέρμανση της γης είναι και η γη και εμείς σε μεγάλο κίνδυνο. Οπως ο καθένας καταλαβαίνει, η σωστή λήση δεν είναι να υποταχθούμε οτον φοβο ή στην αποθάρηνση.

Τι θα κάνουμε ?

 

 

Пληροφορία αρηθ. 2 - 2 Φεβρουαρίου 2019.

 

Λόγω των αναρήθμητων προβλημάτων τα οποία αντιμετοπήξη η σημερηνή ανθρωπότητα, θα ήταν το χειρότερο, να τα αναθέτουμε και να περιμένουμε να τα λύσουνε άλλοι.

Οπως σε ένα ρλοίο σε τρικυμία αναλαμβάνει ο καθένας έναν ρόλο.

Είμαστε ολοι εσωτερικά ενωμένοι. Ολοι κουβαλάμε την ίδια ευθύνη. Αντί να νοιώθουμε νικημένοι, να δείζουμε όλοι το θάρος μας.

 

 

Пληροφορία αρηθ. 3 - Στις 19 Μάρτιος 2019.

 

Αν και οι διαφωνίες στις οποίες είμαστε μπερδεμένοι ή αυτές που παρακολουθούμε μας φαίνωντε χωρίς ελπήδα ; επήσης και αν οι βάσεις έωής του πλανήτη μας φαίνωντε να τελειώνουν : παρ ' όλα αυτά μπορούμε να εξελήξουμε τις δικές μας ικανότητες, αυτές του εσωτερικού μας κήπυ.

Ολοι έχουμε ανεξερεύνητους θησαυρούς. Ηρθε ο καιρός να τους εξερευνήσουμε.

Ο καθένας έχει κληδή για την πόρτα.

 

 

Πληροφορία αριθ. 4 - 2 Μαΐου 2019.

 

 

Αυτό είναι ένα μέσων για να μπήτε στον εσωτερικόν σας κόσμο. Διαβάσετε πρώτα αυτό το κοίμενο. Εάν θέλετε και εάν νοιώθετε έτοιμοι, μρορείτε να ζήσετε αυτήν την προσφέρουσα εμπειρία.

Καθήστε αναπαυτικά με ίσοιο κορμή και κλήσετε τα μάτια σας... Αναπνέετε βαθιά και αργά... Αναπνέετε ήουχα μέχρι την κοιλιά σας, για να χαλαρώσετε... Αναμνέετε αργά και βαθιά... Εάν νοιώθετε σε ένα σημείο ενταση, ξαναπνεύσετε αργά, ενώ θα συγκεντροθήτε οτο σημείο αυτό, για να χαλαρώσετε τους μυώνες σας... Αναπνέετε βαθειά και αργά... σε κάθε ανπνοή χαλαρώνει το κορμή σας, χαλαρώουν οι μυώνες σας... Αιοθάνεστε περισσότερο ευχάριστα και αρχήζετε το κορμή σας να ξεχνάτε και παραμένετε συγκεντρομένοι στην αναπνή σας... Βλέπετε κύματα του φώς στο, κορμή σας σαν μεγάλα κύματα ξεκούρασης... Κάθε φορά που περνάει ένα κύμα το κορμή σας, ξεκουράζετε περισσότερο καθώς και οι μυώνες σας... Το φώς περνάει σ'όλο το κορμή... από την κεφαλή, όπου χαλαρώσαν όλοι οι μυώνες, μέχρι το στήθος και την κοιλιά, όπου επήσης όλοι οι μυώνες χαλαρώνουν... Μετά περνάει το φώς στα σκέλοι μεχρι τα πόδια σας και οι μυώνες συνεχίζουν να χαλαρώνουν.

 

Τώρα θα συγκεντρωθήτε στον εσωτερικόν σας κόσμο, στην πνευματικήν σας καρδιά... (στο κέντρο του στήθους)... Φανταστήτε την συναίσθησή σας σαν μία μικρή σφαίρα φωτός στην μέση του μετόπου σας... φανταστήτε πώς κατεβαίνει η σφαίρα σιγά-σιγά μεχρι το στήθος, για να σταματήση στην μέση του στήθουσ... στο πνευματικό κέντρο του στήθους μέχρι την πνευματικήν σαε καρδιέ... Παρατηρήτε την πνευματικήν σας καρδιά στο κέντρο του στήθους σαν ένα μπουμκούκι τριαντάφυλλο...και μέσα σ ' αυτο είναι η σφαίρα φωτός, δηλ. Η συναίσθηση και η αναπνοή σας... Αναπμέετε στην πνευματικήν σας καρδιά και σιγά-σιγά ανοίγη το μπουμπούκι και γίνετε τριαντάφυλλο...

 

Τώρα βυθήζεστε μέσα στο ανοιχτό τριαντάφυλλο...και ανακαλήπτετε στο βάθος μια μεγάλη αίθουσα ειρήνης... στην οποίαν αναπνέετε ήσυχα... στην οποία ν αισθάνεστε ευχάριστα, ξεκούραστα και σε απόλητη σιγουργιά... Απολαμβάνετε μερικές στιγμές αυτήν την ησυχία στην ευχάριστη ανοιχτή αίθουσα...

 

Τώρα θα συλλογισθήτε μερικές στιγμές στο θέμα αυτής της αυτοσυγκεντρόσεως : τι σας συνδέει με την « Αδελφότητα ». Είναι ένα θέμα που σας ενδιαφέρη. (συλλογισθήτε για ένα λεπτό...) θα είσαστε διαθέσημοι για μία πράξη του δίνω, για τον κόσμο,για τους ανθρώπους.

 

Τώρα βρισκόσαστε μπροστά σε μία σκάλα φωτός, η οποία θα σας οδηγήση σε άλλα επίπεδα συναίσθησης... Ανεβαίνετε αυτήν την σκάλα και όσο ανεβαίνετε, τοσο ποιό ελαφρά αισθάνεστε... Αισθάνεστε πώς τα συ νορά σας εξαφανίζοντε, πώς εν συνεχεία εξαφανίζεστε κι εσείς... Αισθάνεστε ποιό ελαφρά και ποιό εύθυμα...

 

Τώρα φτάσατε στο κεφαλόσκλο και μπαίνετε σε άλλο επίπεδο συναίσθησης. Σε έναν υπέρογο κήπο γευάτο με ωραία, έγχρωμα, ανοιχτά λουλούδια... Περπατάτε σ 'αυτόν τον κήπο και συλλογίζεστε στην πράξη του δίνω, για τον κόσμο...

 

Ξαφνικά βλέπετε να παρουσιάζεται από μακριά ένα πλάσμα φωτινό... Αυτό το πλάσμα σας πλησιάζει... Εσείς ανοίγετε την καρδιά σας για να το υποδεχθήτε... Τώρα στέκετε το φωτινό πλάσμα μπροστά σας... το χαιρετάτε και το ευχαριστήτε που ήρθε. Σας συστήνετε σαν το πνεύμα της αδελφώτητος... Σας λέει ότι ήρθε για να σας εμπνεύση, για να ανακαλήφετε με τι τρόπο θα πράξετ το δίνω, για να εξυπηρετήσετε την αδελφώτητα... Μπορείτε λοιπόν έμπιστα να αφήσετε να σας εμπνεύση αυτό το πλάσμα... Παραμένετε ανοιχτοί και προσεκτικοί... Ισως δείτε την ικόνα της πράξης του δίνω, ίσως ακούσετε αυτό το πλάσμα να σας φιθυρίζη στο αυτή, ίσως νοιώσετε με τι τρόπο θα μπορούσατε να πράξετε...Παραμένετε ελεύθεροι... (περιμένετε ένα λεπτό)...Τώρα πληροφωριθήκατε με τι τρόπο του Δίνω θα μπορούσατε να εξηπυρετίσετε την αδελφώτητα... Ευχαριστήσετε το πλάσμα... Βλέπετε πως απομακρύνετε... Επιστρέφετε στην σκάλα φωτώς και κατεβήτε... (περιμένετε να περάσουν μερικά λεπτά...). Φτάσατε εκεί που ξεκινήσατε, ήρεμοι και αποφασισμένοι να πράξετε το καλό... Αφήσετε να εξαφανιστούν οι εικόνες... Βλέπετε το περιβάλον σας... Εάν θέλετε γράφετε μερικές λέξεις σ 'αυτό που ζήσατε τώρα.

 

Εδώ πρόκειτε για μία παγκόσμια αυτοσυγκέντροση στην αδελφώτητα. Εάν θέλετε να ζήσετε αυτήν την εμπειρία, τότε θα ξέρετε σε μερικές ημέρες ή εβδομάδες τι πρέπει να πράξετε...

 

Σημ. Αυτό το κείμενο μπορείτε να το ηχογραφήσετε με την φωνή σας και με συνvωδία μιας μουσικής της δικής σας εκλογής.

 

 

Πληροφορία αριθ. 5 - 3 Ιούλιος 2019.

 

M'αυτήν την αυοσηκγέντροση μπορούσε o καθένας να κοιτάξη στον εσωτερικον του κόσμο. Ο καθένας ξέρει τώρα, τι πρέπει να κάνη. Ο καθένας ειναι τώρα μόνος με την υποχρέωσή του, μόνος με το κληδή του.

Ενα όμως πρέπειννα κάνουμε : να ενεργήσουμε να τελειοποιήσουμε αυτό που μας υπαγόρεφε η καρδιά μας. Αυτή η ενέργεια είναι προσωπηκή, δεν πρέπει να αποκαλυφτή.

Μένει κρυμένη μέσα στην καρδιά του καθενός. Είναι υπόθεση του καθενζ να το τελειοποιήση και τέρμα.

 

Αυτή η ΗΟΜΕΡΑGΕ θα παραμήνη μεχρη τον Δεκέμβριο 2019.

Δεν θα γηνη μέτρηση των ελισκεπτών. Δεν θα γηνη συλλογικός υπολογισμός. Να παραμείνουμε προσεκτικοί για ότι συνβαίνει γύρω μας.