Herättää meidät !

 

Maailma on meldän avaruuslaivamme, älkäämme poltakko sitä!Nämä kotisivut ovat kutsu toimia kaikessa vapaudessa.Olemmeko valmiita toteuttamaan sielussamme ja tajunnassamme eleen, joka suejelee maailmaa, tiedostamattamme sitä olipa kyse mistä tahansa eleestä ?

 

 

Vuosi 12 -Viesti 1 -21 joulukuuta 2018.

 

Tervehdys !

Mitä aiot tehdä ?

Muutamassa vuosikymmenessä maapallomme on muutunut maailmankyläksi. Kaikki tietävät mitä kylän toisessa päässä tapahtuu. Kuka hyvänsä voi kohdata toisen korttelin asukkaita.

Elintasoerot raatelevat ihmiskuntaa. Kulttuurierot tuovat elämäämme rikkautta, mutta ovat myös ristiriitojen aiheuttajia.

Ilmaston lämpeneminen uhkaa vakavasti planeettaamme ja sen myötä meitä kaikkia.

Tiedät hyvin, että pelon ja toivottomuuden valtaan antatuminen ei tuo ratkaisua.

Mitä aiot tehdä ?

 

 

Viesti 2  - 2. helmikuuta 2019

 

 

Pahinta olisi antautua moninaisten, ihmiskunnan aikaansaamien, ongelmien edessä ja jäädä odottamaan, että toiset tulevat ne ratkaisemaan.

Päinvastoin, niinkuin aluksessa myrskyisellä merellä, jokaisella on oma tarkeä tehtävänsä, me kaikki olemme vastuussa.

Antautumisen sijasta panemme jokainen rohkeutemme likoon.

 

 

Viesti 3 -  19.huhtikuuta  2019.

 

Jos ne ristiriidat, joihin olemme sekaantuneet tai joita joudumme seuraamaan sivusta näyttävät olevan ilman ratkaisua, jos luonnonvarat maapallollamme näyttävät ehtyvän, meillä on vielä käytössämme oman salaisen puutarhamme voimat.Meissä kaikissa on kätkettyä rikkautta.

Hetki sen hyödyntämiseen on koittanut.Jokaisella meistä on ainakin yksi avain oven aukaisemiseen, moukari muurin särkemiseen.

Ja meitähän on miljardeja !

 

 

Viesti 4 - 25. toukokuuta 2019.

 

Tässä voitte tutustua tapaan, joka auttaa saavuttamaan sisäisen puutarhanne. Lukekaa ensin rauhassa tämä teksti. Halutessanne voitte, kun tunnette itsenne valmïïksi, elää kokemuksen, jota teille tässä yhteydessä ehdotetaan.

 

 

Asettukaa mukavaan asentoon, selkā hyvin suorassa ja sulkekaa siimänne...Hengittäkää hitaasti ja syvästi... Hengittäkää rauhallisesti, vatsan ytimeen astï, jotta voitte rentouttaa tunnekeskuksenne... Hengittäkää rauhallisesti ja syvään... Jos tunnette jännitstä, hengittäkää rauhallisesti ulos, keskittäen huomionne tälle alueelle, jotta voitte irrottaa lihaksenne ja rentoutua syvällisesti...Hengittäkää hitaasti ja syvään... Jokaisessa hengitysvaiheessa kehonne rentoutuu, lihaksenne rentoutuvat, ne irrottautuvat jännityksestä, ne hellittävät jännitystään...Koko kehonne rentoutuu... kaikki lihaksenne vapautuvat, rentoutuvat ja luopuvat jännityksestään...Tunnette olonne yhä paremmaksi ja alatte unohtaa kehonne, huomionne an edelleen keskittynyt hengitykseenne...

Näette valoaaltoja, jotka kulkevat kehonne läpi, aivan kuten suuri rentoutuksen aalto... Joka kerran kun suuri rentoutuksen aalto kulkee kehonne läpi, myös se rentoutuu, tasaantuu ja lihaksenne vapautuvat jännityksestä ja rentoutuvat...

Valoallot kulkevat koko kehonne lävitse... päänne läpi, jonka kaikki lihakset rentoutuvat, aina selkäänne asti, jonka kaikki lihakset rentoutuvat niinikään, ja rintakehäänne asti, sitten vatsaanne, jonka kaikki lihakset vapautuvat jännityksestä ja rentoutuvat...

Sitten, rentoutuvat valoaallot kulkevat reisienne läpi aina jalkateriin asti, ja ralaraajojenne lihakset ja jalkaterät vapautuvat jännityksestä ja rentoutuvat...

Nyt, kohdistatte tietoisuutenne salaiseen puutarhaanne, henkisessä sydämessänne (rintakehänne keskiosassa)...Tätä varten, kuvitelkaa tajuntanne pieneksi valokuulaksi otsanne tasolla... Kuvitelkaa kuinka tämä valokuula laskeutuu... laskeutuu... laskeutuu aina rintakehäänne, kunnes se asettautuu sen keskukseen... paikkaan jossa on henkinen keskuksenne, hengellisen sydämenne keskus...Hengellinen sydämenne, keskellä rintakehäänne, havaitsette ikään kuin vaaleanpunaisen ruusunnupun... asettakaa siihen valokuula, toisin sanoen tietoisuutenne ja hengityksenne... Hengittäkää hengellisen keskuksenne kautta, sen jossa nyt sijaitsee tietoisuutenne valokuula...Pikkuhiljaa, henegilisen sydämenne hengittäessä, vaalenpunainen ruusunnuppu aukeaa. Sitten ruusu avautuu, avautuu yhä enemmān...

Sitten sukellatte tämän säteilevan ruusun sisään... ja syvemmällä tässä loistavassa avautuvassa ruusussa, lÿdätte suuen rauhan tilan... jossa hengittätte rauhallisesti... jossa tunnette olonne hyväksi, rentoutuneeksi, täysin turvassa... Tunnette joitakin tyyneyden hetkiä ja tämän hyväätekevän avautumisen...

Tämän jälkeen, kāytte miettimään muutaman hetken seuraavaa mietiskelynaihettä : mitä ajattelette veljeydestä ? Motivoiko tämä aihe teitä ? (odottakaa minuutin verran...). Olisitteko valmis toteuttamaan jonkin teon tai lahjoituksen maaïlman tai ihmiskunnan hyväksi ? (antakaa minuutin kulua...).

Nyt löydätte valoportaat jotka johtavat teidät toiselle tietoisuuden asteelle... Nousette valoportaiden rappuset... ja sitä mukaa kun nousette, tunnette olonne kevenevän, rajoituksenne päästävät teidāt, jätätte rajoituksenne taaksenne... tunnette olonne yhä kevyemmäksi ja seesteisemmäksi... Nyt saavutte valon portaiden yläpäähän ja siirrytte toiselle tietoisuuden tasolle, ihanaan kukkapuutarhaan joka on täynnä kauniita värikkäitä kukkia... siirrytte puutarhassa eteenpäin, ajatellen koko ajan sitä tekoa tai lahjoitusta jonka voisitte tehdä maailman hyväksi...

Yhtäkkiä havaitsette valo-olennon ilmestyvän esiin kaukana... olento lähestyy... lähestyy... avatkaa sydāmenne avoimeksi, voidaksenne ottaa hänet vastaan...Nyt valon olento on edessänne... tervehtikää häntä ja kiittākāä hänen läsnäolostaan. Hän esittäytyy teille Veljeyden henkenä... Hän sanoo olevansa luonanne voidakseen antaa teille inspiraation ja voidakseen auttaa teitā lōytämään sen teon, jonka avulla voitte palvella veljeyttä omalla tavallanne...

Siispä, luottakaa tähän Veljeyden henkeen ja antakaa hänen inspiroida teitä... Olkaa hyvin avoin, kuunnelkaa häntä tarkkaavaisesti... Nyt, te joko näette kuvan lahjateostanne, tai kuulette sen mitä tämā olento teille ehdottaa ; tai tunnette sisällänne millaisen teon teidän tulisi tehdā... olkaa hyvin vastaanottavainen... (antakaa minuutin kulua)...

Noniin, nyt olette havainnut millaisen hyvän teon voisitte toteuttaa, voidaksenne palvella veljeyttä omalla tavallanne...Kiittäkää valo-olentoa, ... ja katsokaa, hän poistuu...Löytäkää uudelleen valoportaat ja laskeutukaa niitä pitkin alas (antakaa muutaman hetken kulua)...Olette saapuneet lähtöpisteeseenne ; rauhallisena ja valmiina toimimaan hyväksi... antakaa kuvien kadota mielestänne... ottakaa uudelleen tietoisuus ulkopuolisesta maailmasta... ja sitten kun tunnette istenne valmiiksi, voitte avata jälleen silmänne ja kirjata kokemuksenne ylös... nauhoitetun tekstin loppu...

On kyse yleismaailmallisesta veljeyttä koskevasta meditaatiotekstistä. Jos vaiitsette elää tämän kokemuksen läpi, seuraavien päivien tai viikkojen aikana, tiedätte mitä teidān tulee tehdä...

a.Voitte löytää tämän meditaation nauhoitettuna musiikkitaustalle klikkaamalla sitä koskevaa ikonia.

b.Voitte äänittää tämän tekstin omalla äänellänne, ja panna sen taustalle musiikkia oman valintanne mukaan, mikäli niin haluatte.

 

 

Viesti 5 - 29 heinäkuuta 2019.

 

 

Kukin on voinut kohdata sisäisen olemuksensa tässä mietiskelyssä.

Kukin tietää nyt mitä hänen tulee tehdä.

Kukin on nyt yksin situumuksensa kanssa, yksin avaimensa kanssa.Meidän tulee enää vain toimia, täydentää se mitä sydämemme on neuvonut meitä tekemään.

Tämä toiminta on yksilöllistä ; sitä ei tule paljastaa. Se säilyy salaisena kunkin sydämessä.Itse kunkin tulee toteuttaa se, siinä kaikki.

 

Nämä kotisivut painuvat uneen vuoden 2019 joulukuun loppuun saakka.

 

 

Kotisivuilla käyvien lukumäärää ei lasketa. Minkäänlaista kollektiivista tasetta ei tulla tekemään.Olkaamme hyvin tarkkaavaisia sen suhteen mitä ympärillämme tapahtuu.

Rohkeutta !