Lad os vågne op !

 

Jorden er vores fælles båd. Lad os ikke brænde den! Denne hjemmeside opfordrer til handling i al frihed. Er vi parat til at udføre en beskyttende handling for verden i vores sjæl og vores bevidsthed uden at stå til regnskab for nogen ?

 

 

21. december 2018.Meddelelse nr. 1, d.

 

 

Hej!Hvad skal vi stille op ?

 

I løbet af de sidste årtier er Jorden blevet som en mindre by.

 

Enhver kan følge med i hvad der sker i den anden ende af byen.

 

Enhver kan møde en indbygger fra et andet »kvarter«, dvs. et andet land eller kontinent.Forskellene i levestandard skaber konflikter.

 

De kulturelle forskelle betyder en berigelse men er også kilde til konflikter.Den globale opvarmning bringer både kloden og individet i stor fare.

 

Vi bør naturligvis ikke bare give op og miste modet.

 

Hvad skal vi da gøre ?

 

 

 

Meddelelse 2, d. 2. februar 2019.

 

 

Når man tænker på de utallige problemer som menneskeheden står overfor i vor tid, ville det værste være bare at give op og vente på at de andre finder en løsning.

 

Ligesom på et skib på havet i stormvejr må enhver prøve at hjælpe.

 

Vi er alle i samme båd. Vi har hver en del af ansvaret.

 

I stedet for at give tabt må alle prøve at finde modet på deres egen måde.

 

 

 

Meddelelse 3 - d. 19. Marts 2019.

 

 

Også selv om de konflikter som vi er indblandet i eller iagttager omkring os, kan synes uløselige; også selv om Jordens ressourcer og livsgrundlag synes at mindskes, kan vi dyrke vores egne ressourcer, vores indre have. Vi har alle uudforskede skatte.

 

Tiden er kommet til at vi hver især forbinder os med dem.

 

Hver af os har en nøgle der kan åbne en dør, et redskab der kan nedbryde en mur.

 

Og tilsammen er vi milliarder ...

 

 

 

Meddelelse 4, d. 2. maj 2019.

 

 

 

Her er en hjælp til at finde din indre have.

 

Begynd med at læse teksten grundigt. Når du har lyst og føler dig parat, kan du prøve at udføre meditationen.Sæt dig bekvemt til rette, ret ryggen og luk øjnene ...Træk vejret roligt og dybt ... Træk vejret med mellemgulvet, så du spænder af emotionelt ...

 

Træk vejret roligt og dybt ...Hvis du føler nogen spændinger, så tag en udånding mens du tænker på det pågældende sted, så musklerne løses op og du slapper helt af ...Træk vejret rigtigt dybt og roligt ... Ved hver indånding slapper din krop helt af, musklerne slapper af, du spænder af, giver slip ... Hele din krop slapper af ... alle dine muskler spænder af, løser op og slapper af ...

 

Du føler dig bedre og bedre tilpas og begynder at glemme din krop, mens du stadig tænker på dit åndedræt ...Du mærker bølger af lys bevæge sig gennem kroppen, bølger af afspænding ...

 

Hver gang en bølge af afspænding går gennem dig, bliver kroppen endnu mere afspændt, og dine muskler bliver endnu mere afspændte og afslappede ...Lysbølgerne gennemvandrer kroppen ... fra hovedet, hvor musklerne er helt afspændte, ned i ryggen, som også er helt afspændt, ned i brystet, ned i maven, hvor musklerne også er afspændte og afslappede.Nu går lysbølgerne ned i dine ben og helt ned i fødderne, så musklerne i ben og fødder efterhånden spænder af og afslappes ...

 

Nu skal du samle opmærksomheden omkring din indre have, dvs. dit spirituelle hjerte som sidder midt på brystkassen ... Forestil dig derfor din bevidsthed som en lille kugle af lys midt i panden ... Forestil dig at denne lyskugle bevæger sig nedad ... nedad ... og stadig nedad, indtil den er ved dit bryst, at den trænger ind i midten af dit bryst ...

 

I brystet hvor dit spirituelle midtpunkt befinder sig, dit spirituelle hjerte ...Dit spirituelle hjerte sidder midt i brystkassen, du mærker det som en rosenknop ... Saml din lyskugle, dvs. din opmærksomhed og dit åndedræt, på dette sted ... Træk vejret i dit spirituelle hjerte, der hvor din bevidstheds lyskugle befinder sig ...Ganske gradvist, i takt med hvert åndedrag du tager i dit spirituelle hjerte, begynder rosenknoppen at åbne sig. Rosen åbner sig langsomt, folder sig mere og mere ud ...

 

Nu dykker du ned midt i denne blomstrende rose ... og helt inde i midten af rosen som nu har foldet sig helt ud, finder du et mægtigt, fredfyldt rum ... hvor du trækker vejret roligt ... hvor du føler dig godt tilpas, afspændt og i sikkerhed ... Du nyder nogle øjeblikke freden og den velgørende åbenhed ...

 

Nu skal du tænke et stykke tid over temaet for denne meditation: hvad forbinder du med begrebet Broderlighed? Er det et tema som taler til dig? (Tænk over det et minut ...) Ville du være parat til at udføre en givende handling til verden, til menneskeheden? (tænk et minut) ...Nu står du foran en trappe af lys som fører op til et andet bevidsthedsniveau ... Du går op ad trinene på denne lystrappe ... og jo højere du kommer op ad trappen, desto lettere føler du dig ... Du føler hvordan dine begrænsninger falder bort, hvordan du lægger dem bag dig ... Du føler dig stadig mere let og klar ...

 

Nu er du nået op på det øverste trin af lystrappen, og du kommer ud på et andet bevidsthedsplan, en vidunderlig have fuld af skønne blomster i alle farver ... Du går ud i haven og tænker videre på den givende handling du vil udføre for verden ... Pludselig ser du et lysvæsen ude i det fjerne ... Væsnet kommer nærmere ... og nærmere ... Luk dit hjerte helt op for at modtage dette væsen ...

 

Nu står lysvæsnet foran dig ... Du hilser det og takker for at det er kommet. Det præsenterer sig for dig som Broderlighedens Ånd ... Det fortæller at det er kommet for at give dig inspiration og hjælpe dig til at opdage hvilken handling du kan udføre for at tjene broderligheden på din egen måde ...Du kan altså fatte fuld tillid til dette væsen og lade dig inspirere af det ... Hold dig helt åben og lyt meget opmærksomt ... Måske ser du et billede af din givende handling; måske hører du væsnet foreslå dig den; måske fornemmer du bare hvilken handling der er tale om ... Hold dig helt åben ... (tænk et minut) ...

 

Nu har du fornemmet hvilken givende handling du kan udføre for at tjene broderligheden på din egen måde ... Tak lysvæsnet ... Se hvordan det går igen ... Gå tilbage til lystrappen og gå ned ad den ... (vent lidt tid) ...

 

Du er kommet tilbage til dit udgangspunkt, rolig og beslutsom ... Lad billederne forsvinde ... Vend tilbage til den ydre verden ... og når du føler dig klar, kan du åbne øjnene og gøre nogle notater om din oplevelse ...

 

Dette er en universel meditation over broderligheden. Hvis du har valgt at udføre den, vil du i de følgende dage eller uger blive klar over hvad det er du kan gøre ...

 

 

a) På denne hjemmeside kan du finde en indspillet version af denne førte meditation på forskellige sprog med tilhørende musik og klikke på enten mandestemme eller kvindestemme.

Mandestemme

 

b) Eller du kan selv indspille den med din egen stemme og sætte noget musik til efter eget valg.

 

 

Meddelelse 5 - d. 3. Juli 2019.

 

Alle kan komme i kontakt med sit indre væsen gennem denne meditation. Enhver kan på denne måde forstå hvad han har at gøreEnhver er nu alene med sit engagement, alene med sin nøgle.

Nu skal vi blot handle, udføre det som vores hjerte har opfordret os til.Handlingen er individuel, den skal ikke afsløres. Den ligger skjult i den enkeltes hjerte. Det er op til den enkelte at realisere den. Sådan er det.

 

Denne hjemmeside holder pause indtil december 2019

 

Der bliver ikke talt besøgende på hjemmesiden. Der bliver ikke ført nogen regnskaber.Lad os holde os opmærksomme på hvad der sker omkring os.

Fat mod!

 

Courage-gruppen.