Rok 12 - Zpráva 1 - 21 prosince 2018.

 

Ahoj!

 

V nekolika desetiletich naše planeta zem zacne být globální vesnicí. Každý muže vedet co se stane na druhé strane tèto vesnice. Každý muže potkat obyvatele který prišel z jiné oblasti sveta (zeme, kontinentu).Rozdily mezi našemi životními standardy jsou casto zdrojem konfliktu.

 

A také kulturní rozdíly mohou být velmi bohaté, take ony jsou casto prameny konfliktu.Planete samotné hrozí i globální oteplování, jako nebezpecí, které k nám prichází a které budeme muset rešit.

 

Prenechat místo strachu a sklícenosti, každá pochybnost není dobrým rešenim.

 

 

Zpráva 2 - 2.02.2019

 

 

Lidskost se musí postavit tváří tvář zvĕtšujicim-se problémům.Hrozba může kapitulovat v očekávání příštích rozhodnutí.

Ale jako na lodi na rozbouřeném moři, každý musí hrát svou hru.

Všichni musí zabrat společnĕ a každý musí vzít zodpovědnost do svých rukou! Všichni neseme svou část zodpovědnosti.

Místo abychom se vzdali, křičme a povzbuzujme naží odvahu.

 

 

Zpráva 3 - 19.03.2019.

 

 

Pokud jsme v konfliktu, nebo se pouze díváme (pozorujeme) na konflikt... může být neřešitelný. Pokud zdroje naší planety klesají, my musimi mobilisovat naše vnitřní zdroje, toto je naše tajná (vnitřni) zahrada.Všichni máme tuto schpnost použít tento zdroj.

Právĕ přišla chvíle kde my všichni, společně, můžeme tuto schopnost použít.Každý má klíč k otevření zavřených dveří a nástroj k rozboření zdí.

Dívej se jsou nás milióny...