Pour la langue française voir l'onglet Français

De aarde is ons schip, laten we ze niet verbranden ! Deze website is een uitnodiging om in alle vrijheid te reageren.Zijn we bereid om, in eer en geweten, een inspanning te doen, om de wereld te beschermen ?

 

Jaar 12 - Bericht 1 - 21 December 2018

 

Hallo !

Wat gaan we doen ?

In enkele decennia is onze aarde veranderd in een dorp.Iedereen weet wat er gebeurt aan de andere kant van het dorp. Iedereen kan een inwoner ontmoeten die afkomstig is van een andere streek (land, continent,...).

Verschillende levenswijzen zijn bron van conflicten. Culturele verschillen zijn verrijkend, maar zorgen ook voor conflicten.

De opwarming van de aarde bedreigt de planeet zelf, zodat ook ieder van ons in groot gevaar is.

Verkrampen van angst, of ons laten ontmoedigen, dat is niet de goede oplossing.

Wat gaan we doen ?

 

 

Bericht 2 - 2 Februari 2019

 

Met de vele problemen waarmee de mensheid nu geconfronteerd wordt, zou het ergste zijn om zich over te geven. Om te wachten tot anderen met een oplossing komen.

Zoals een schip in de storm, in volle zee, heeft ieder zijn rol te vervullen.

We moeten allen solidair zijn.

We dragen elk onze eigen verantwoordelijkheid om door de storm te komen.

In plaats van in een hoekje te kruipen, moeten we allen een beroep doen op onze innerlijke moed.

 

 

Bericht 3 - 19 Maart  2019.

 

 

Als de conflicten waarin we verwikkeld zijn, of waarin we een rol spelen, niet kunnen opgelost worden, als de natuurlijke bronnen van onze planeet blijken te verminderen, dan kunnen we onze eigen krachten mobiliseren, de krachten uit onze geheime tuin.

We hebben allemaal binnenin onszelf ongebruikte rijkdommen.Het moment is gekomen, waarbij we allemaal samen, deze rijkdommen kunnen gebruiken.Ieder heeft op zijn minst een sleutel die een deur kan openen, een werktuig dat een muur kan inslaan.

Bovendien zijn we met miljarden...

 

 

Bericht 4 - 2 Mei 2019.

 

We willen jou een manier voorstellen om jouw eigen geheime tuin te ontdekken. Lees deze tekst aandachtig. Indien je wilt en als je er klaar voor bent, kan je deze voorgestelde werkwijze uitproberen.

 

Installeer je gemakkelijk, recht je rug, sluit je ogen,...Adem langzaam en diep in en uit. Adem rustig via jouw buik, om goed bewust te worden van je emoties. Adem langzaam en diep in en uit...Wanneer je je gespannen voelt, adem langzaam uit, concentreer je op het gespannen deel van je lichaam, laat je spieren los en ontspan meer en meer.Adem langzaam en diep. Elke keer als je adem haalt, voelt je lichaam minder en minder gespannen, je spieren rusten en ontspannen meer en meer... Jouw hele lichaam is aan het rusten... al je spieren zijn aan het rusten en ontspannen...Je voelt je beter en beter en je begint je lichaam te vergeten, zonder je concentratie op jouw ademhaling te verliezen.

Je ziet licht golven door jouw lichaam, zoals grote golven ontspanning,...Elke keer dat er een golf van ontspanning door je lichaam heen gaat, ontspant jouw lichaam zich meer en meer en jouw spieren rusten en ontspannen.Lichtgolven gaan door gans jouw lichaam, van je hoofd tot je rug waar je spieren zich ontspannen,... dan je borstkas, dan je maag, waar je spieren ook rusten ontspannen.Dan gaan deze lichtgolven naar beneden, naar je benen naar je voeten, en al de spieren in je benen en voeten rusten en ontspannen zich.

Verplaats nu jouw bewustzijn naar je innerlijke tuin, in je spirituele hart (midden in jouw borstkas)...Je kunt je jouw bewustzijn voorstellen als een kleine bol van licht, juist in het midden van je voorhoofd... Verbeeld je dat deze lichtbol daalt in jouw borstkas om terecht te komen precies in het midden, in de spirituele kern, in het spirituele hart...Je kunt jouw spirituele hart voelen, precies in het midden van je hart, zoals een rozenknop. Plaats nu de lichtbol binnenin de kern, het is te zeggen jouw ademhaling en jouw bewustzijn. Haal diep adem in je spirituele hart, daar waar nu de lichtbol van je bewustzijn zich bevindt.

Beetje bij beetje, elke keer dat je ademhaalt in je spirituele hart, opent de rozenknop zich, en de roos bloeit, ze opent zich meer en meer.Wanneer je een duik neemt in het hart van deze ontluikende roos, in de diepte van deze roos die in volle bloei staat, daar zal je een vredevolle open ruimte ontdekken...Hier kan je rustig ademhalen...hier voel je je goed, ontspannen, beschermd... Dan denk je enkele minuten na over het thema van deze meditatie: wat betekent broederlijkheid voor jou? (wacht even)... Ben je gemotiveerd voor dit thema? (wacht even)... Ben je bereid om te geven aan de wereld, aan de hele mensheid (wacht even)...Laten we nu een verlichte trap nemen om op te klimmen naar een ander niveau van bewustzijn... Beklim de treden van deze verlichte trap...Hoe verder je klimt, hoe lichter je wordt, ...je voelt dat je verlost wordt van al je beperkingen en laat ze achter jou vallen... Je voelt je lichter en lichter en vrediger... Nu bereik je de top van deze verlichte trap en bereik je een ander niveau van gewaarwording, je bent in een prachtige tuin vol bloemen in alle mogelijke kleuren,... Je wandelt binnen in deze tuin, nog steeds aan het nadenken over welk geschenk je wilt geven aan de mensheid.Opeens krijg je een Verschijning in zicht, die verschijnt in de verte... De Verschijning komt dichter en dichter naar jou... Open je hart om hem te verwelkomen... Groet hem en bedank hem voor zijn aanwezigheid hier.Hij stelt zichzelf voor als de Geest van de Broederlijkheid.Hij is hier om jou te inspireren en om je te helpen bij jouw zoektocht naar het geschenk dat je kunt geven om Broederlijkheid te helpen, op jouw eigen manier.Vertrouw de Geest van Broederlijkheid en laat hem jou inspireren...Wees volledig open, en luister aandachtig,...Drie mogelijkheden worden jou aangeboden:ofwel zal je een beeld van jouw geschenk zien,ofwel zal je van de Verschijning horen welk geschenk je kan geven,ofwel zal je het zelf voelen.

Wees heel, heel ontvankelijk (wacht even)...Nu heb je in jouw hart gevoeld welk geschenk je kunt geven, om Broederlijkheid te helpen op jouw eigen meest geschikte manier.Bedank de Verschijning, .. je ziet hem weg wandelen...Ga terug naar de verlichte trap en klim naar beneden (wacht even)... Nu ben je terug bij jouw vertrekpunt, rustig en klaar om je geschenk te delen...Laat de beelden verdwijnen... Word terug bewust van jouw omgeving...en als je je klaar voelt, kan je jouw ogen openen en jouw ervaring neerschrijven...

Dit is de tekst van een universele meditatie van Broederlijkheid.Als je deze ervaring wilt beleven, weet je wat te doen de komende dagen of weken...

a) Wanneer je klikt op de website, kan je een geluidsopname van de meditatie horen.

b) Je kunt de meditatie ook opnemen met jouw eigen muziek.

Download this tape meditation

 

 

Bericht 5 - 3 Juli 2019.

 

 

Ieder heeft zijn innerlijke ‘zijn' kunnen ontdekken door deze meditatie.Ieder weet nu wat hem of haar te doen staat.Ieder is nu alleen met zijn of haar engagement, alleen met zijn of haar sleutel.

Er rest ons niets meer dan te reageren, om de taak te verwezenlijken die ons hart ons heeft opgedragen.Deze actie is individueel en moet niet openbaar gemaakt worden.

Ze blijft geheim in ons hart.Het is aan ieder van ons om ze te volbrengen, dat is alles.

 

Deze website blijft offline tot december 2019.

 

 

Er zal geen telling gebeuren van de bezoekers van deze website, noch zal er een collectieve evaluatie gebeuren.Laten we héél aandachtig zijn voor alles wat er rondom ons gebeurt.

Wees moedig !

Het team couragecourage.